Gemensamma ytor och mötesrum

Uppstår eller upptäcker du något som behöver åtgärdas i de gemensamma ytorna gällande lokalvård, tillsyn, handduksservice eller teknik i mötesrummen, kontakta …

Kontakt

28 mars
08.30–10.00

Fastighetsförvaltning

Uppstår eller upptäcker du något fel i huset görs en felanmälan till … … sköter och ansvarar för förvaltningen av Sthlm 01. Du kontaktar dem om det till exempel är problem med ventilation, belysning eller passersystem.

Kontakt

28 mars
08.30–10.00