Störningar kan förekomma

Stadens arbete med att spränga ut arbetstunneln vid Sundstabacken pågår. Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer. Hyresgästen har ansvar att se över sin lokal och förebygga så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Intresserade kan få sprängvarning via SMS. Mer information och anmälan görs via länken här.